ประวัติความเป็นมา

วิสัยทัศน์ และนโยบายการบริหารราชการ ตร. วิสัยทัศน์และพันธกิจ สตม. โครงสร้างสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้บังคับบัญชา กำลังพล ติดต่อเรา

 

ประเทศไทย
การเดินทางสู่ประเทศไทย
คู่มือบริการ
ค่าธรรมเนียม
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ขั้นตอนการยื่นคำ
ขออยู่ต่อชั่วคราว
การขออยู่ต่อ
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
เอกสารประกอบ
การขอพิสูจน์สัญชาติ
การเยี่ยมผู้ต้องกัก
บริการอื่น ๆ
คำถามที่พบบ่อย
แบบฟอร์มเอกสาร(อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
ทำเนียบหัวหน้าสถานี
คำรับรองการปฏิบัติราชการผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ตร.
คู่มือคำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
แนวทางปฏิบัติ
กรณีการอนุญาตสิ้นสุด
Web links 

​​​

 

 

 

แจ้งเบาะแสการกระทำผิดของคนต่างด้าว โทร. 035-328411

Email : Ayutthaya_imm3@hotmail.com

 

 

 

 

รายงานผลงานดีเด่นตามนโยบาย ผบ.ตร.
รายงานผลงานดีเด่นตามนโยบาย ผบ.ตร. คลิก

 

 

 

ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เรื่อง การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี 2558
รายละเอียดและแบบฟอร์ม คลิก
http://bangkok.immigration.go.th/base.php?page=residence

 

 

 

วันที่ ๑๖ ก.ค.๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้การอำนวยการของ ว่าที่ พ.ต.อ. เอกนรินทร์ สุวรรณทา ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา นำโดย พ.ต.ท.พิพัฒน์ จตุรโกมล รอง ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา , พ.ต.ท.เทียนชัย ชมภู สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา , เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนปราบปรามฯ ได้จับกุม นายเมียว นาย(MR.MYO NAING) อายุ ๒๔ ปี หนังสือเดินทางเลขที่ MD 233750 สัญชาติเมียนมา โดยกล่าวหาว่า”ทำปลอมขึ้นซึ่งดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตราลงตราอันใช้ในการตรวจลงตราสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ และใช้ดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตราที่ทำปลอมขึ้น”สถานที่จับกุม ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.๓ ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการต่อไป

 

 

วันที่ ๓ ก.ค.๖๑ เวลา ภายใต้การอำนวยการของ ว่าที่ พ.ต.อ. เอกนรินทร์ สุวรรณทา ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา นำโดย พ.ต.ท.คมสันต์ ร่วมสนิท รอง ผกก. ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา , พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร โดยตั้งพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมโต๊ะหมู่และสมุดลงนามถวายพระพร สำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและผู้มาติดต่อราชการได้ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณหน้าที่ทำการ ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา

 

 

วันที่ ๓ ก.ค.๖๑ เวลา ๑๒.๑๐ น. ชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา โดยการอำนวยการของ ว่าที่ พ.ต.อ.เอกนรินทร์ สุวรรณทา ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา นำโดย พ.ต.ท.พิพัฒน์ จตุรโกมล รอง ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา , พ.ต.ท.เทียนชัย ชมภู สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมชุดสืบสวนปราบปรามตม.จว.พระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมตรวจค้น “ตามแผนเพื่อดำเนินการตามนโยบายการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ในเขตพื้นที่ จว.พระนครศรีอยุธยาโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดหางาน แรงงานงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการได้ร่วมกันลงพื้นที่ ตรวจ จุดที่ ๓.ตลาดน้ำอโยธยา ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมลงพื้นที่ ตรวจแรงงานต่างด้าวไม่พบการกระทำความผิดการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใดพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรา 37 มาตรา 38 เรื่องการเเจ้งที่พักอาศัยให้ทราบ

 

 

ภายใต้การอำนวยการของ ว่าที่ พ.ต.อ.เอกนรินทร์ สุวรรณทา ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา โดยมี พ.ต.ท.คมสันต์ ร่วมสนิท รอง ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา , พ.ต.ท.ณัทศิต สัณห์ปภพ และ พ.ต.ต.หญิง ศิริรักษ์ ชัยมัชฉิม สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ขยายเวลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ จนถึงเวลา 18.00 น. ผลการปฏิบัติมีดังนี้ - วีซ่าท่องเที่ยว จำนวน 2 ราย

 

 

ภายใต้การอำนวยการของ ว่าที่ พ.ต.อ.เอกนรินทร์ สุวรรณทา ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา โดยมี พ.ต.ท.คมสันต์ ร่วมสนิท รอง ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา , พ.ต.ท.ณัทศิต สัณห์ปภพ และ พ.ต.ต.หญิง ศิริรักษ์ ชัยมัชฉิม สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการคนต่างด้าวในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ตามนโยบายการให้บริการเชิงรุกของ ผบช.สตม. โดยเวลา 08.30 น. – 12.00น. เปิด ณ ที่ทำการ ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา และ เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ บริษัท ฮอนด้า ออโต้ โมบิล

 

 

วันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้การอำนวยการของ ว่าที่ พ.ต.อ. เอกนรินทร์ สุวรรณทา ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา นำโดย พ.ต.ท.พิพัฒน์ จตุรโกมล รอง ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา , พ.ต.ท.เทียนชัย ชมภู สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา , เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนปราบปรามฯ ดำเนินการจับกุมบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โดยกล่าวหาว่า "เป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต"ดังนี้ ๑.นายเกีย อายุ ๓๕ ปี พร้อมพวกรวม ๑๔ คน สัญชาติกัมพูชา ข้อหา (หลบหนีเข้าเมือง )สถานที่จับกุม ริมถนนสาธารณะ ต.บ่อตาโล่ อ.อุทัยจว.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการส่ง พงส.สภ.อุทัย ดำเนินการต่อไป

 

 

วันที่ ๑๗ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา โดยการอำนวยการของ ว่าที่ พ.ต.อ. เอกนรินทร์ สุวรรณทา ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา นำโดย พ.ต.ท.พิพัฒน์ จตุรโกมล รอง ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา , พ.ต.ท.เทียนชัย ชมภู สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา ได้สนธิกำลังปิดล้อมตรวจค้น สถานที่สุ่มเสี่ยง การค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน กับสำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมลงพื้นที่ ตรวจแรงงานต่างด้าว ตามแผนปฎิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ที่สถานประกอบการ รีไซเคิล ของนายมนัส อุณรุทธิ์ ๓๕ ม.๘ ต.คานหาม อ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยาพร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์มาตรา 37 และมาตรา 38 ให้กับผู้ประกอบกิจการรับทราบตรวจสอบแล้ว ไม่พบการกระทำความผิดการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด

 

 

สตม.แจงปมพาดพิง ตม. ปัญหาแรงงานต่างด้าวตลาดสี่มุมเมือง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย รักษาราชการ ผบก.ตม.3 ได้เผย กรณีคอลัมน์ “เลขที่ ๑ วิภาวดีฯ” (นสพ.ไทยรัฐ) ได้ลงข้อมูลกรณีได้รับแจ้งจากผู้ค้าในตลาด สี่มุมเมือง ว่ามีแรงงานชาวพม่า กัมพูชา และลาว ได้ลักลอบเข้ามาขายอาหาร ผัก และผลไม้ในตลาดเป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่เห็นว่า มีการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ หรือมีการดำเนินการใดๆ ว่า บก.ตม.3 โดยเฉพาะ ตม.จว.ปทุมธานี ได้กวดขันการจับกุมการกระทำผิดแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยได้บูรณาการกำลังพลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง จัดหางานจังหวัด และพัฒนาสังคม จัดชุดสืบสวนปราบปราม ดำเนินการตรวจสอบสถานที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมาย เช่น ตลาดสด ตลาดนัด สถานที่ก่อสร้าง ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ ฯลฯ โดยในห้วง ต.ค.59 ถึง มิ.ย.60 มีการจับกุมดำเนินคดีถึง 31 ราย เฉพาะแค่ตลาดสี่มุมเมืองแห่งเดียว แต่เนื่องจาก ทางรัฐบาลได้พยายามแก้ปัญหาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้เข้าระบบอย่างจริงจัง จึงมีคำสั่ง คสช.ที่ 33/60 กำหนดมาตรการแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว โดยผ่อนผันการดำเนินการกับนายจ้างและคนต่างด้าว พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ เชิงรุก ให้ความรู้ และทำความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการตลอดจนแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะในพื้นที่ ตลาดสี่มุมเมือง ซึ่งมีแรงงานต่างด้าวเป็นลูกจ้างแก่ผู้ประกอบการคนไทย ให้เร่งดำเนินการเข้าสู่กระบวนการจดทะเบียน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะสิ้นสุดตามคำสั่ง คสช.ในวันที่ 31 ธ.ค.ที่จะถึงนี้ นอกจากนั้น ยังได้จัดกำลังฝ่ายสืบสวน ประสานงานร่วมกับตำรวจท้องที่ ในการตรวจตรา รักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ในเขตตลาดสี่มุมเมือง อย่างต่อเนื่อง จึงถือโอกาสนี้ ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว ให้เร่งนำแรงงานต่างด้าว ที่ยังไม่รายงานตัว จดทะเบียน ให้ไปดำเนินการให้ถูกต้อง ภายในกำหนด โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ ที่ แรงงานจังหวัด และ หน่วยงาน ตม ในพื้นที่ หรือทาง www.immigration.go.th ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดแล้ว ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะดำเนินการกวาดล้างจับกุมอย่างเด็ดขาด ตามนโยบายกวาดล้างอาชญากรรมและคนต่างด้าวผิดกฏหมาย ของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร และ พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น รักษาการ ผบช.สตม ต่อไป

 

 

วันนี้ 16 มิ.ย.2560 เวลา 18.00 น. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ไพรัช พุกเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา , พ.ต.ท.ชิดชนก สาครเย็น รอง ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา , พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ ตรีแดงน้อย สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมชุดสืบสวนฯ ได้บูรณาการร่วมกับคณะทำงานจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานทั่วประเทศ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกตรวจคนเร่ร่อน คนขอทาน บริเวณตลาดนัด ดีดีแลนด์ ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ตามนโยบายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการตรวจไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด

 

 

วันนี้ 15 มิ.ย.2560 เวลาประมาณ 17.00น. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ไพรัช พุกเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา , พ.ต.ท.ชิดชนก สาครเย็น รอง ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา , พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ ตรีแดงน้อย สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมชุดสืบสวนฯ ได้ดำเนินการจับกุมคนต่างด้าว สัญชาติกัมพูชาพร้อมพวก 6 คน โดยกล่าวหาว่าทำงานไม่ตรงเงื่อนไขและการอนุญาตสิ้นสุด นำส่ง พงส.สภ.วังน้อยเพื่อดำเนินคดีต่อไป เหตุเกิด ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา

 

 

วันนี้ 15 มิ.ย.2560 เวลา 08.00 น. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ไพรัช พุกเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา , พ.ต.ท.ชิดชนก สาครเย็น รอง ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา , พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ ตรีแดงน้อย สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมชุดสืบสวนฯ บูรณาการร่วมกับตำรวจท้องที่ , ฝ่ายทหาร , ฝ่ายปกครอง , ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จว.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจและจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ณ ตลาดหน้าที่ว่าการอำเภอเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

 

 

วันที่ 14 มิ.ย. 2560 เวลา 16.00 น. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ไพรัช พุกเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา , พ.ต.ท.ชิดชนก สาครเย็น รอง ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา , พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ ตรีแดงน้อย สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมชุดสืบสวนฯ เข้าตรวจสอบอาคารก่อสร้าง ได้จับกุมต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา และผู้ติดตาม ด.ญ.ม่านฟ้า โต อายุ 5 ปี สัญชาติกัมพูชา โดยกล่าวหาว่า "เป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต" เหตุเกิด อาคารก่อสร้าง ไม่มีเลขที่ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา นำส่ง พงส.สภ.วังน้อย ดำเนินการต่อไป

 

 

วันที่ 14 มิ.ย. 2560 เวลา 16.00 น. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ไพรัช พุกเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา , พ.ต.ท.ชิดชนก สาครเย็น รอง ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา , พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ ตรีแดงน้อย สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมชุดสืบสวนฯ เข้าตรวจสอบอาคารก่อสร้าง ได้จับกุมต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา พร้อมพวกรวม 10 ราย โดยกล่าวหาว่า 1."เป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต" 2."ไม่ทำงานตามประเภทหรือลักษณะงานและกับนายจ้าง ณ ท้องที่เเละตามเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาต"เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยการอนุญาตสิ้นสุด" 3."เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต" เหตุเกิด อาคารก่อสร้าง ไม่มีเลขที่ ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา นำส่ง พงส.สภ.วังน้อย ดำเนินการต่อไป

 

 

วันที่ 14 มิ.ย. 2560 เวลา 14.00 น. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ไพรัช พุกเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา , พ.ต.ท.ชิดชนก สาครเย็น รอง ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา , พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ ตรีแดงน้อย สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมชุดสืบสวนฯ ตรวจสอบการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว สัญชาติกาน่า ที่โรงเรียนปณิธานเด็กดี ค.45 ม.3 ถ.ราเมศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมกับได้ประชาสัมพันธ์ข้อกฏหมายให้ทราบ

 

 

วันที่ 13 มิ.ย. 2560 เวลา 10.00 น. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ไพรัช พุกเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา , พ.ต.ท.ชิดชนก สาครเย็น รอง ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา , พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ ตรีแดงน้อย สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมชุดสืบสวนฯ ได้ร่วมกับ กรมจัดหางาน จว.อ่างทอง ฝ่ายปกครอง จว.อ่างทอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ จว.อ่างทอง เข้าตรวจสอบที่พักคนงานต่างด้าวไม่มีเลขที่ หมู่ 8 ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จว.อ่างทอง ได้จับกุมคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา พร้อมพวกรวม 79 ราย โดยกล่าวหาว่า "เป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต" "เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยการอนุญาตสิ้นสุด" เหตุเกิด อาคารพักคนงาน ไม่มีเลขที่หมู่ 8 ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง นำส่ง พงส.สภ.ป่าโมก ดำเนินการต่อไป

 

 

วันที่ 12 มิ.ย. 2560 เวลา 14.00 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ไพรัช พุกเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา , พ.ต.ท.ชิดชนก สาครเย็น รอง ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา , พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ ตรีแดงน้อย สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมชุดสืบสวนฯ ตรวจสอบการขออยู่ต่อคนต่างด้าวสัญชาติ ยูกันดา ที่โรงเรียนจิระศาตร์ วิทยา 45 ม.1 ถ.ชีกุน ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมกับได้ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายให้ทราบ

 

 

วันที่ 12 มิ.ย. 2560 เวลา 11.00 น. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ไพรัช พุกเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา , พ.ต.ท.ชิดชนก สาครเย็น รอง ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา , พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ ตรีแดงน้อย สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมชุดสืบสวนฯ ได้จับกุมคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา โดยกล่าวหาว่า ผู้ถูกจับที่ 1.ไม่ทำงานตามประเภทหรือลักษณะงานและกับนายจ้าง ณ ท้องที่นั้นเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด" ผู้ถูกจับที่ 2. เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตเเละเป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต เหตุเกิด อาคารก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 6 ต.คานหาม อ.อุทัยจ.พระนครศรีอยุธยา นำส่ง พงส.สภ.อุทัย ดำเนินการต่อไป

 

 

วันที่ 7 มิ.ย. 2560 เวลา 16.00 น. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การอำนวยการ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา โดย พ.ต.ต.วิโรจน์ ลี้กุล สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมฝ่ายสืบสวนฯ ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา ออกปฏิบัติหน้าที่ ได้ร่วมกันจับกุมต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา พร้อมพวกรวม 5 คน โดยกล่าวหาว่า ผู้ถูกจับที่ 1-2 เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นคนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาติ ผู้ถูกจับที่ 3-5 ไม่ทำงานตามประเภทหรือลักษณะงานและกับนายจ้าง ณ ท้องที่นั้นเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด" เหตุเกิด อาคารก่อสร้างอาคารในซอยเมืองใหม่เชียงกงวังน้อย ต.ชะเเมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา นำส่ง พงส.สภ.วังน้อย ดำเนินการต่อไป

 

 

วันนี้ 7 มิ.ย.2560 เวลาประมาณ 09.30 น. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การอำนวยการ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา โดย พ.ต.ต.วิโรจน์ ลี้กุล สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมฝ่ายสืบสวน เข้าร่วมตรวจแบบบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานจัดหางานฯ สำนักงานประกันสังคมฯ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ โดยตรวจสถานประกอบการต่าง ๆ ผลการตรวจไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบข้อกฎหมายตาม ม.38 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และกฎหมายอี่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

 

 

วันที่ 5 มิ.ย.2560 เวลาประมาณ 13.30 น ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การอำนวยการ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา โดย พ.ต.ต.วิโรจน์ ลี้กุล สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมฝ่ายสืบสวนฯ ออกปฏิบัติหน้าที่ ได้ร่วมกันจับกุมต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา พร้อมกับพวกรวม 12 คนโดยกล่าวหาว่า เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต นำส่งพงส. สภ.อุทัย เพื่อดำเนินคดีต่อไป เหตุเกิด อาคารก่อสร้าง รพ.อุทัย ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

 

 

วันที่ 4 มิ.ย.2560 เวลาประมาณ 19.30 น ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การอำนวยการ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา โดย พ.ต.ต.วิโรจน์ ลี้กุล สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมฝ่ายสืบสวนฯ ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา ออกปฏิบัติหน้าที่ ได้ร่วมกันจับกุมต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ถือบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทยเลขที่ 0010052225160 จ.นครราชสีมา สถานที่จับกุม ริมถนนอยุธยา-สุพรรณ ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยาโดยกล่าวหาว่า เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพระนครศรีอยุธยาดำเนินการต่อไป

 

 

วันที่ 1 มิ.ย.2560 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา โดย พ.ต.ต.วิโรจน์ ลี้กุล สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมฝ่ายสืบสวนฯ ออกปฏิบัติหน้าที่ได้ร่วมกันจับกุมต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา อายุ 37 ปีพร้อมกับพวกรวม 4 ราย โดยกล่าวหาว่า เป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ดำเนินการตามพ.ร.บ.เข้าเมืองต่อไป เหตุเกิดข้างถนนในซอย รร.เซนต์แอนโทนี่ ถ.สายเอเชีย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

 

 

วันที่ 29 พ.ค. 2560 เวลาประมาณ 16:00 น. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา โดย พ.ต.ต.วิโรจน์ ลี้กุล สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมฝ่ายสืบสวนฯ ได้ร่วมกันจับกุมต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา กับพวก รวม 7 รายโดยกล่าวหาว่า เป็นคนต่างด้าวทำงานไม่ทำงานตามประเภทหรือลักษณะงานและกับนายจ้าง ณ ท้องที่หรือสถานที่และเงื่อนไขตามทีได้รับอนุญาตและเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด สถานที่จับกุม สถานที่ก่อสร้างโครงการ Porto Go บางปะอิน ถนนสายเอเชืย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ส่ง พงส.สภ.บางปะอิน ดำเนินคดีต่อไป

 

 

วันที่ 22 พ.ค. 2560 เวลา 18.00 น ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา นำโดย พ.ต.ต.วิโรจน์ ลี้กุล สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา ออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ พม.จว.พระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ออกตรวจคนเร่ร่อน ขอทานในเขตตลาดท่าเรือ

 

 

วันที่ 22 พ.ค. 2560 เวลา 11:00 น. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา โดย พ.ต.ต.วิโรจน์ ลี้กุล สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมชุดสืบสวน ได้จับกุมบุคคลต่างด้าว จำนวน 5 ราย สัญชาติกัมพูชา เหตุเกิด สถานที่ก่อสร้างไม่มีเลขที่ ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยกล่าวหาว่า "ผู้ถูกจับที่ 1- 4 เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานไม่ตรงตามประเภทลักษณะงานหรือสถานที่ และตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตและเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด" "ผู้ถูกจับที 5 เป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต" นำส่ง พงส.สภ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการต่อไป

 

 

วันที่ 22 พ.ค. 2560 เวลา 11:00 น. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา โดย พ.ต.ต.วิโรจน์ ลี้กุล สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมชุดสืบสวน ได้จับกุมบุคคลต่างด้าว จำนวน 2 ราย สัญชาติเมียนมา และสัญชาติกัมพูชา เหตุเกิด สถานที่ก่อสร้างไม่มีเลขที่ ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยกล่าวหาว่า"ผู้ถูกจับที่ 1 เเละ 2 เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดและทำงานไม่ตรงตามประเภทลักษณะงานและกับนายจ้าง ณ ท้องที่หรือสถานที่และตามเงื่อนไขที่ไม่ได้รับอนุญาต "นำส่ง พงส.สภ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการต่อไป

 

 

วันที่ 22 พ.ค. 2560 เวลา 11:00 น. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา นำโดย พ.ต.ต.วิโรจน์ ลี้กุล สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมชุดสืบสวน ได้จับกุมบุคคลต่างด้าว สัญชาติลาวจำนวน 2 ราย เหตุเกิด สถานที่ก่อสร้างไม่มีเลขที่ ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยกล่าวหาว่า"ผู้ถูกจับที่ 1 เเละ 2 เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานไม่ตรงตามประเภทลักษณะงานและกับนายจ้าง ณ ท้องที่หรือสถานที่และตามเงื่อนไขที่ไม่ได้รับอนุญาต พร้อมกับร้องทุกข์กล่าวโทษ บุคคลสัญชาติไทย ผู้มาเเสดงตัวเป็นนายจ้าง" นำส่ง พงส.สภ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการต่อไป

 

 

วันที่ 21 พ.ค. 2560 เวลา 20:00 น. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา โดย พ.ต.ต.วิโรจน์ ลี้กุล สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมชุดสืบสวน ได้จับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม เหตุเกิดริมถนน หน้าร้านฟูลมูน ตลาดเเกรนด์ ต.ธนู อ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา โดยกล่าวหาว่า"เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด และเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับการอนุญาต" นำส่ง พงส.สภ.อุทัย ดำเนินการต่อไป และเมื่อเวลา 20.30 น. ได้จับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม เหตุเกิดริมถนน หน้าร้านลาบยโส ตลาดเเกรนด์ ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยกล่าวหาว่า"เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับการอนุญาต" นำส่ง พงส.สภ.อุทัย ดำเนินการต่อไป

 

 

วันนี้ 19 พ.ค.2560 เวลา 18.00 น ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา นำโดย พ.ต.ต.วิโรจน์ ลี้กุล สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา ออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ พม.จว.พระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ออกตรวจคนเร่ร่อน ขอทานบริเวณตลาดแกรนด์ ไม่พบการกระทำความผิด

 

 

วันที่ 18 พ.ค.2560 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา นำโดย พ.ต.ต.วิโรจน์ ลี้กุล สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา ควบคุมตัวบุคคลต่างด้าว สัญชาติพม่า ซึ่งถูกเพิกถอนการอยู่ในราชอาณาจักรกรณีเป็นบุคคลต้องห้ามตาม มาตรา 12(6) เคยได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลไทยหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ตามหนังสือที่ 0029.43(9)/1528 ลง 17 พ.ค.60 ส่ง กก.3 บก.สส.สตม เพื่อดำเนินการผลักดันออกนอกราชอาณาจักร

 

 

วันที่ 18 พ.ค.2560 เวลา 15.00 น. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา นำโดย พ.ต.ต.วิโรจน์ ลี้กุล สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำการจับกุมตัวบุคคลต่างด้าว สัญชาติเวียดนาม 1 ราย โดยกล่าวหาว่าเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต และจับกุมตัวบุคคลต่างด้าว สัญชาติเวียดนาม 1 ราย โดยกล่าวหาว่าเป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต สถานที่จับกุม ตลาดสดแกรนด์ หรือห้างอัมพร ต.ธนู อ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา ส่ง พงส.สภ.อุทัย ดำเนินคดีต่อไป

 

 

วันที่ 18 พ.ค.2560 เวลา 08:00 น. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา นำโดย พ.ต.ต.วิโรจน์ ลี้กุล สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมชุดสืบสวน ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จับกุมบุคคลต่างด้าว(คนพิการ) สัญชาติกัมพูชา เหตุเกิดบริเวณตลาดนัดเสนา ต เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยกล่าวหาว่า"เป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่รับอนุญาต และกระทำการขอทานโดยการขอเงินผู้อื่นเพื่อเลี้ยงชีวิต" นำส่ง พงส.สภ.เสนา ดำเนินการต่อไป

 

 

วันที่ 17 พ.ค.2560 เวลา 08.45 น ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา นำโดย พ.ต.ต.วิโรจน์ ลี้กุล สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา ทำการจับกุมตัวบุคคลต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา โดยกล่าวหาว่าเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต สถานที่จับกุม อาคารก่อสร้าง ร.ร.พระอินทร์ศึกษา ต.พะยอม อ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา ส่ง สภ.วังน้อย ดำเนินคดีต่อไป

 

 

วันที่ 9 พ.ค.2560 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.เฉลิม สุวรรณรัตน์โอสถ รอง จตร.(สบ 7) พร้อมคณะผู้ตรวจราชการ กต.1 จต. ได้เดินทางมาตรวจราชการ ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา ตามกำหนดการตรวจราชการ ครั้งที่ 5/25560 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 โดยมี พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 , พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ ตรีแดงน้อย , พ.ต.ท.ณัทศิต สัณห์ปภพ , พ.ต.ต.วิโรจน์ ลี้กุล สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ ให้การต้อนรับ จากนั้นได้ดำเนินการตรวจราชการตามหัวข้อการตรวจ และเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการตรวจราชการ พร้อมรับฟังคำชี้แจงแนะนำการตรวจราชการของ จต. ณ ห้องประชุม ศปก. ตม. จว.พระนครศรีอยุธยา

 

 

วันที่ 9 พ.ค.2560 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.ภีมเดช สาระกูล รอง ผบก.ตม.3 ให้เกียรติเป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจดีเด่น ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา

 

 

วันที่ 2 พ.ค.2560 เวลา 13:00 น. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา นำโดย พ.ต.ต.วิโรจน์ ลี้กุล สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมชุดสืบสวน ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา ได้จับกุมบุคคลต่างด้าว สัญชาติเวียดนาม ที่ร้าน นะชาลีติ ตลาดน้ำอโยธยา ซ.หมู่บ้านช้าง ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยกล่าวหาว่า "เป็นคนต่างด้าวเข้าอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดและทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต" นำส่ง พงส.สภ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการต่อไป

 

 

วันที่ 2 พ.ค.2560 เวลา 10.30 น. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา นำโดย พ.ต.ต.วิโรจน์ ลี้กุล สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมชุดสืบสวน ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของเพื่อทำงาน ณ บริษัท สยาม เค็นเซทสุ จำกัด โดยได้ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้องให้ทราบซึ่งหากพบว่าเป็นการฝ่าฝืนก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

 

วันที่ 24 เม.ย. 2560 เวลา 14:30 น. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา โดย พ.ต.ต.วิโรจน์ ลี้กุล สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมชุดสืบสวน ได้จับกุมบุคคลต่างด้าว จำนวน 7 คน สัญชาติกัมพูชา ริมถนนทางเข้าเทศบาลบ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยกล่าวหาว่า"เป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับการอนุญาต" นำส่ง พงส.สภ.บางปะอิน ดำเนินการต่อไป

 

 

วันที่ 23 เม.ย. 2560 เวลา 19.00 น. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา โดย พ.ต.ต.วิโรจน์ ลี้กุล สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมชุดสืบสวน ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา ได้บูรณาการร่วมกับคณะทำงานจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานทั่วประเทศ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จับกุมคนต่างด้าว กับผู้ติดตาม เหตุเกิดที่ ตลาดนัดแกรนด์ ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยกล่าวหาว่า"เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้อนุญาต และ กระทำการขอทานโดยการขอเงินผู้อื่นเพื่อเลี้ยงชีวิต" นำส่ง พงส.สภ.อุทัย ดำเนินการต่อไป

 

 

วันที่ 23 เม.ย.2560 เวลาประมาณ 13.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ปพ.บก.สส.ภ.1 นำกำลังชุดปฎิบัติการพิเศษ งาน 5 สืบสวน ภาค 1 พร้อมด้วยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพระนครศรีอยุธยา ไปสกัดจับรถยนต์ตู้ 3 คันบริเวณถนนพหลโยธินเส้นทางมุ่งหน้าเข้า กทม. เขตติดต่อ สระบุรี วังน้อย พระนครศรีอยุธยา "ทำผิดจับให้หมด สืบสวนภาค 1 ตม.จับเครือข่ายยาบ้า และ รถขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายชาวลาว"
อ่านเพิ่มเติมhttp://www.naewna.com/local/266732
อ่านเพิ่มเติมhttp://www.tnews.co.th/contents/313272

 

 

วันที่ 21 เม.ย. 2560 เวลา 19.00 น. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา โดยมี พ.ต.ต.วิโรจน์ ลี้กุล สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมชุดสืบสวน ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา ได้บูรณาการร่วมกับชุดการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานทั่วประเทศ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จับกุมคนต่างด้าว เหตุเกิดที่ ตลาดดีดีแลนด์ ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยกล่าวหาว่า "เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต" นำส่ง พงส.สภ.อุทัย ดำเนินการต่อไป

 

 

วันที่ 21 เม.ย.2560 เวลา 09.30 น. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 โดย พ.ต.ท.ณัทศิต สัณห์ปภพ สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา ได้เป็นผู้แทนเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจีน ประจำปี 2560 โดยได้เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การแนะนำเกี่ยวกับการพำนักอยู่ในราชาอาณาจักรไทย” ณ ห้องสัมมนา 1 บริเวณอาคาร 2 ชั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา โดยมี นางสาวสมจิตร ศิริเสนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา เป็นประธานในพิธี

 

 

วันที่ 10 เม.ย.2560 เวลา 17.00น ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกกฯ นำโดย พ.ต.ต. วิโรจน์ ลี้กุล สวฯ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงานราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าตรวจสอบชุมชนยงยุทธ 4 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งประกอบกิจการค้า ชำแหละเนื้อไก่ ตรวจสอบผลการตรวจสอบแนะนำให้เพิ่มการรักษาความสะอาด ไม่พบการใช้แรงงานผิดกฎหมายหรือการค้ามนุษย์แต่อย่างใด และได้ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทราบซึ่งหากพบว่าเป็นการฝ่าฝืนก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

 

วันที่ 14 มี.ค.2560 เวลา 14.00 น.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนะเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา นำโดย พ.ต.ต.วิโรจน์ ลี้กุล สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมชุดสืบสวน ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบ/จับกุมสถานประกอบการที่นำบุคคลต่างด้าวเข้ามาทำงานโดยฝ่าฝืน พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 เหตุเกิดบริษัทLOSCAM(Thailand) จำกัด ประกอบกิจการผลิตแผ่นรองพื้นไม้(พาเลส) ได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ตม.กรุงเก่า ลุยจับแรงงานต่างด้าว ลอบทำงานผิดกฏหมาย รง.ทำไม้พาเลท
อ่านเพิ่มเติมhttp://www.naewna.com/local/260398
อ่านเพิ่มเติมhttp://pragadnews.com/detail_news.php?id_news=234

 

 

วันที่ 10 มี.ค.2560 เวลา 14.30 น ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การอำนวยการ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนะเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา นำโดย พ.ต.ต.วิโรจน์ ลี้กุล สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนออกตรวจประชาสัมพันธ์การทำงานของคนต่างด้าวและกฎหมาย พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ให้กับโรงเรียนสอนภาษา เอ็กเซลเลนท์ ไชนีส ได้ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทราบซึ่งหากพบว่าเป็นการฝ่าฝืนก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

 

วันที่ 10 มี.ค.2560 เวลา 14.00 น ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนะเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา นำโดย พ.ต.ต.วิโรจน์ ลี้กุล สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนออกตรวจประชาสัมพันธ์การทำงานของคนต่างด้าวและกฎหมาย พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ให้กับสถานประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ บริษัท ยูนิเทค ที เอช จำกัด ได้ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทราบซึ่งหากพบว่าเป็นการฝ่าฝืนก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

 

วันที่ 10 มี.ค.2560 เวลา 11.00 น ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนะเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา นำโดย พ.ต.ต.วิโรจน์ ลี้กุล สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนออกตรวจประชาสัมพันธ์การทำงานของคนต่างด้าวและกฎหมาย พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ให้กับสถานประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ บริษัท ฮอนด้า ออโต โมบิล (ประเทศไทย)จำกัด โดยได้ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้องให้ทราบซึ่งหากพบว่าเป็นการฝ่าฝืนก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

 

วันที่ 9 มี.ค.2560 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของเพื่อทำงาน ณ บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย)จำกัด

 

 

วันที่ 6 มี.ค.2560 เวลาประมาณ 13.00 น. ฝ่ายสืบสวนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา ได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าว กรณีเป็นครูสอนภาษานานาชาติและกวดวิชาเดอะเลิร์นนิ่ง ลิ้งค์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

 

 

วันที่ 3 มี.ค.2560 เวลาประมาณ 13.30 น. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จับขบวนการค้ามนุษย์ใช้รถยนต์ 4 คัน ขนแรงงานต่างด้าว 28 คน เข้ากรุงเทพ
อ่านเพิ่มเติมhttp://www.matichon.co.th/news/483787
อ่านเพิ่มเติมhttp://www.77jowo.com/contents/3315/
อ่านเพิ่มเติมhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=993005834177129&id=758307957646919
อ่านเพิ่มเติมwww.thairath.co.th/content/873451
อ่านเพิ่มเติมhttp://www.naewna.com/local/258908

 

 

วันที่ 15 ก.พ.2560 ตม.กรุงเก่าสนธิกำลังตรวจต่างด้าวทำผิดกฎหมาย และ
ประชาสัมพันธ์ในการอยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างเข้มงวด

อ่านเพิ่มเติมhttp://www.posttoday.com/local/central/480984
อ่านเพิ่มเติมhttp://pragadnews.com/detail_news.php?id_news=202
อ่านเพิ่มเติมhttp://www.naewna.com/local/256605
อ่านเพิ่มเติมhttp://storynewone.com/detail_news.php?id_news=185
อ่านเพิ่มเติมhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1343527409038583&id=430018777056122
อ่านเพิ่มเติมhttp://www.tnews.co.th/contents/301549

 

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจโรงงานเพื่อป้องกันปราบปรามค้ามนุษย์ ตามนโยบายของรัฐบาลและ ผบ.ตร. วันที่ 1 ก.ย.2559 พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ตม.จ.พระนครศรีอยุธยา,พ.ต.ท.ชิดชนก สาครเย็น รองผกก.ตม.จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ ตรีแดงน้อย สว.ฯ พ.ต.ต.ณัทศิต สัณห์ปภพ สว.ฯและเจ้าหน้าที่ ตม.จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับทหารจาก ร้อย ม.ที่ 3 กกล.รส.จว.อย ตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ บริษัท เบลตัน อินดัสเตรียล(ประเทศไทย)จำกัด….
อ่านเพิ่มเติม http://www.matichon.co.th/news/270932

 

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจโรงงานเพื่อป้องกันปราบปรามค้ามนุษย์ ตามนโยบายของรัฐบาลและ ผบ.ตร. ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา ตรวจโรงงานเพื่อป้องกันปราบปรามค้ามนุษย์ ตามนโยบายของรัฐบาลและ ผบ.ตร. วันนี้ (30 ส.ค.59) เวลาประมาณ 09.30 น.พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา, พ.ต.ท.ชิดชนก สาครเย็น รอง ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา, พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ ตรีแดงน้อย, พ.ต.ต.ณัทศิต สัณหปภพ และ พ.ต.ต.วิโรจน์ ลี้กุล สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกันตรวจสอบบริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด......
อ่านเพิ่มเติม http://www.naewna.com/local/232878

 

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปฏิบัติการประชาสัมพันธ์เชิงรุก วันนี้ (23 ส.ค.59) เวลาประมาณ 09.00น. พ ต อ กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก ตม จว พระนครศรีอยุธยา พ ต ต วิโรจน์ ลี้กุล สว ตม จว พระนครศรีอยุธยา พร้อมข้าราชการในสังกัด ออกประชาสัมพันธ์กฎหมาย พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)โดยมีอธิบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ฝ่ายสงฆ์พร้อมคณะเข้าร่วมรับฟัง ประมาณ 100 ท่าน…
อ่านเพิ่มเติม http://m.naewna.com/view/breakingnews/231813

 

 

ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา ตรวจโรงงานเพื่อป้องกันปราบปรามค้ามนุษย์ ตามนโยบายของรัฐบาลและ ผบ.ตร. วันนี้ (4 ส.ค.59) เวลาประมาณ 11.00 น. พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา, พ.ต.ท.ชิดชนก สาครเย็น รอง ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา, พ.ต.ต.วิโรจน์ ลี้กุล สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่ ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา กว่า 30 นาย ตรวจสอบบริษัท เอเชียจัมโบ้ อินดัสตรีส์ จำกัด......
อ่านเพิ่มเติม http://news.sanook.com/2042374/

 

 

เมื่อ 7 ก.ค.2559 เวลา 11.20 ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา โดยพ.ต.ท.ชิดชนก สาครเย็น รอง ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา นำกำลังชุดสืบสวนฯ บูรณาการกำลังกับ เจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัด ตำรวจท้องที่ ทหาร เข้าทำการตรวจค้น บจก.โนเบิลอิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) นิคมอุสาหกรรมบางหว้า อ.บางปะอิน จับกุมแรงงานผิดกฎหมายชาวเมียนมา 18 คน

 

 

 

เมื่อ 30 มิ.ย.2559 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ภีมเดช สาระกูล รอง ผบก.ตม.3 พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมกำลังชุดสืบสวนฯ บูรณาการกำลังกับ จัดหางานจังหวัด ตำรวจท้องที่และ ทหาร เข้าทำการตรวจสอบแรงงานต่างด้าว บจก. อัลตัม พรีซิชั่น (ประเทศไทย) นิคมอุสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค) อ.บางปะอิน พบแรงงานชาวเมียนมา จำนวน 270 คน ไม่พบมีการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย จึงได้ประชาสัมพันธ์กฎหมาย พ.ร.บ.คนเข้าเมือง ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้ทราบ

 

 

 

เมื่อวันที่ (13 มิ.ย. 59) เวลาประมาณ 18.00 น. พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.ชิดชนก สาครเย็น รอง ผกกฯ พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ ตรีแดงน้อย สวฯ ว่าที่ พ.ต.ต.วิโรจน์ สีกุล สวฯ ได้นำข้าราชการตำรวจ ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา ออกประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับกฎหมาย พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ให้แก่นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการโรงแรมเกสต์เฮาส์ บริเวณ ซอยนเรศวร 2 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ

 

 

 

เมื่อวันที่ (9 มิ.ย.59) เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ ตรีแดงน้อย สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.พระนครศรีอยุธยาร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

 

 

 

วันนี้ 8 ธ.ค.58 (17.00 น) พ.ต.ท.พรรณศักดิ์ วรวิบูลย์สวัสดิ์ สวญ.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกันทำบุญทำบุญ และบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธ.ค.2558 ณ.วัดเกาะแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

วันนี้ 5 ธ.ค.58 (19.00 น) พ.ต.ท.พรรณศักดิ์ วรวิบูลย์สวัสดิ์ สวญ.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกันเทียนชัยถวายพระพร แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์ พรรษา 5 ธ.ค.2558 ณ ที่ทำการ ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา โดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

วันนี้ 3 ธ.ค.58 (08.00 น) พ.ต.ท.พรรณศักดิ์ วรวิบูลย์สวัสดิ์ สวญ.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ที่ทำการ ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา โดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2558 พล.ต.ต.ธำรงค์ แสงวัฒนะกุล ผบก.ตม.3 และ
พ.ต.อ.อาณัติ ภุมรินทร์ รอง ผบก.ตม.3 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน และร่วมทำบุญในพิธีเปิดป้ายที่ทำการและอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา

 

 

 

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.58 เวลาประมาณ 10.30 น. ชุดสืบสวนฯ ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.พรรณศักดิ์ วรวิบูลย์สวัสดิ์ สวญ.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.สุรศักดิ์ เทียนทอง พ.ต.ต.ณัทศิตสัณห์ปภพ สว.ฯ ได้สนธิกำลังกับ ชุดสืบสวน สภ.ป่าโมก จว.อ่างทอง

ร่วมกันจับกุม นายอนันต์ เรืองวงศ์ อายุ 22 ปี ขณะขนคนต่างด้าวสัญชาติพม่าหลบหนีเข้าเมืองมาพักที่บ่อทรายร้าง หมู่ 1 ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ส่ง พงส.สภ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ดำเนินคดีในข้อหาซ่อนเร้น ให้การช่วยเหลือด้วยประการใดๆให้บุคคลต่างด้าวพ้นจากการจับกุม

 

 

 

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.58 เวลาประมาณ 08.30 น.พล.ต.ต.ธำรงค์แสงวัฒนกุล ผบก.ตม.3 ได้มาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ ข้าราชการตำรวจ ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา และกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กวดขันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ กระบวนการค้าแรงงานผิดกฎหมาย การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

 

 

 

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2558 เวลา 16.30 น. พ.ต.ต.ณัทศิต สัณห์ปภพ สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา ได้นำข้าราชการตำรวจ ตม.จว.พระนครศรอยุธยา ฝึกระเบียบแถวยุทธวิธี และ ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. รอบบริเวณที่ทำการ ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา

 

 

 

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2558 เวลา 13.00 น. ตม.จว.พระนครศริอยุธยา ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสืบสวนสมัยใหม่ ให้แก่เจ้าหน้าที่สืบสวน ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา โดยได้เชิญผู้ชำนาญการด้านการสืบสวน พ.ต.ท.พอพล อุทัยภพ รอง ผกก.สส.สภ.พระนครศรีอยุธยามาเป็นวิทยากร

 

 

 

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2558 เวลาประมาณ 09.00 น. พ.ต.ต.ณัทศิต สัณห์ปภพ สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา ได้รับมอบหมายจาก พ.ต.ท.พรรณศักดิ์ วรวิบูลย์สวัสดิ์ สวญ.ฯ ให้เข้าร่วมประชุมบริหารของ ภจว.สุพรรณบุรี โดยได้เสนอแนวทางการปฏิบัติ ในการประสานงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในหารทำงาน พร้อมรับนโยบายจาก ภจว.สุพรรณบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright © 2014 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 134 ถนนอู่ทอง (จ) ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000